Om oss

Christiania Bikes är ett danskt företag som har tillverkat cykelvagnar sedan 1978 och lastcyklar sedan 1984. Företaget ägs av grundarna Lars Engstrøm och Annie Lerche. Huvudkontoret och produktionsanläggningen ligger på landsbygden i gröna omgivningar på Bornholm. För närvarande expanderar produktionsområdet mer än 3000m2.

Christiania Bikes är ett danskt företag som har tillverkat cykelvagnar sedan 1978 och lastcyklar sedan 1984. Företaget ägs av grundarna Lars Engstrøm och Annie Lerche. Huvudkontoret och produktionsanläggningen ligger på landsbygden i gröna omgivningar på Bornholm. För närvarande expanderar produktionsområdet mer än 3000m2.

Produktionsanläggningen består av moderna maskiner och anläggningar samt en utvecklad IT-infrastruktur. Produkterna från Christiania Bikes är inte bara miljövänliga, utan även produktionens tankesätt är starkt fokuserat på att vara det. Till exempel ingår miljövänlig uppvärmning, elektricitet och avfallssortering i detta tankesätt. Mer än 26 heltidsanställda arbetar på Christiania Bikes, däribland snickare, smeder, ingenjörer och cykelmekaniker.

Christiania Bikes har byggt upp ett unikt nätverk med långsiktiga relationer över hela världen med utvalda återförsäljare och distributörer som har ett stort intresse av att förbättra verksamheten på olika sätt.

Kod
Christiania Bikes lever och andas för sina produkter – det är ett företag, men kärnan och energin i företaget kommer från ett stort intresse för att tillverka bra produkter. Förutom att tillverka lastcyklar, släpvagnar och matchande utrustning är Christiania Bikes också aktiv i juridiska frågor i Danmark samt i EU som rör lastcyklar och elcyklar.

Etik
Christiania Bikes strävar efter att följa högsta möjliga standard för affärsetik och om lagar, regler eller förordningar kräver högre standarder följer Christiania Bikes dessa. Christiania Bikes har en tydlig policy för etiska regler och förväntar sig att dess anställda och agenter följer dessa regler när de utför affärer för Christiania Bikes eller har anknytning till Christiania Bikes. I detta åtagande ingår att göra vad som är rätt, vara respektfull, ärlig och behandla andra människor med respekt samt följa alla lagar och konventioner.

Våra nyckelord
Christiania Bikes nyckelord kretsar kring säkerhet, kvalitet, hållbarhet och ärlighet. Med dessa nyckelord i åtanke kan produkter från Christiania Bikes karakteriseras som:

  • De är tillverkade av de bästa tillgängliga materialen.
  • kräver minimalt underhåll
  • Produkter av hög kvalitet med en funktionell design.
  • De är funktionella och pålitliga oavsett väderlek.
  • De har en lång livslängd och har ett högt återförsäljningsvärde.
  • De har ett brett utbud av alternativ som utvecklats under årens lopp.
  • Att vara en miljövänlig transport.