Frågor och svar

Stöld

 • Montera ett godkänt ramlås.
 • Skaffa ett extra kedjelås för extra fastsättning.
 • Lås fast modellen på ett stationärt föremål.
 • Spara ditt inköpskvitto.
 • Ta foton av modellen och ramnumret.
 • Gör din modell personlig.

Vi rekommenderar starkt att du tecknar en försäkring för din modell. Om olyckan är framme och din modell blir stulen kräver försäkringsbolagen vanligtvis modellens ramnummer och inköpsbevis. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Underhåll

Vi rekommenderar att du får service av en av våra auktoriserade återförsäljare. Du hittar en lista över våra återförsäljare här.

Tjänstgöringsfrekvensen bör stå i proportion till hur modellen används. Om du använder modellen varje dag i kuperade områden och för tunga transporter bör modellen alltså ofta servas av din återförsäljare. Främst för att kontrollera att bromssystemet fungerar som det ska. Med detta sagt är en vanlig tumregel att serva din modell två gånger per år.

Kontrollera om däcken är slitna och har skurit sig. Däcken ska pumpas upp till det rekommenderade trycket. Kontrollera alla däck och se till att däcken är pumpade till det rekommenderade trycket. Du kan hitta det rekommenderade däcktrycket genom att inspektera däcket.
Kontrollera om det finns lösa ekrar.
Kontrollera om hjullager har spel.

Rengör regelbundet smuts från ramen, hjulen, lådan etc. med en fuktig trasa.
Kontrollera regelbundet om det finns lösa delar och låt din återförsäljare dra åt dem.
Smörj regelbundet alla synliga rörliga delar, kablar, justerskruvar, rörliga bromsdelar (INTE bromsskivor), kedja, pedaler, klocka och lås med cykelolja. Skruvar och muttrar gillar också några droppar olja.
Kontrollera att kedjan har rätt spänning.

Det rekommenderas att regelbundet torka av lådans insida och utsida med en fuktig trasa.

Om lådan står utomhus rekommenderas att använda ett skydd för att skydda lådan mot regn.

Lådan kan förseglas med en tunn film linolja som appliceras med en trasa.

Linolja kan också appliceras på träbänken.

Vårt tyg kan tvättas för hand i ljummet vatten (max 40°).
Överdriven tvätt försvagar takets ogenomsläpplighet. Det bästa är att torka av det lätt med en fuktig trasa eller svamp.

Det är mycket viktigt att bromsarna underhålls regelbundet för att garantera din, dina barns och andras säkerhet. För högsta säkerhet bör våra bromssystem endast underhållas av kvalificerade tekniker. Kontakta din återförsäljare om bromskraften försvagas eller om bromsarna inte bromsar lika bra.

Säkerhetstips

Var försiktig när du lastar lådan. Vi rekommenderar att du alltid förvarar lasten och särskilt den tyngsta lasten så nära gaveln (bredvid styret) som möjligt och lättare föremål i lådans främre del.

Det är individuellt hur du föredrar att köra våra modeller. Som en riktlinje rekommenderar vi följande:

 • När du svänger, sitter du rakt upp och låter framdelen svänga, med vikten på det inre hjulet.
 • Kör inte för fort, håll cykeln under kontroll.
 • Stå inte upp när du åker, eftersom lastcykeln kan vingla.
 • Rulla inte bakåt när du sitter på cykeln, det kan skada den bakre ramen.

 

För din egen säkerhet och din omgivning, kom ihåg:

 • Våra modeller ska inte betraktas eller behandlas som tävlings- eller landsvägscyklar. Våra modeller är speciellt gjorda för persontransport och för affärsbruk.

Rättsliga aspekter

Det finns små skillnader i de olika ländernas bestämmelser om antalet passagerare. Vi anpassar våra modeller för att uppfylla lokala bestämmelser; kontakta din återförsäljare för mer information.

Våra elektriska versioner klassificeras som EPACS (Electrically Power Assisted Cycles) med en maxhastighet på 25 km/h och en maximal kontinuerlig nominell effekt på 0,25 kW. Dessa typer av cyklar måste uppfylla kraven i maskindirektivet 2006/42/EG. För att följa detta direktiv följer vi den europeiska standarden EN 15194 och därmed även bland annat EMC-direktivet 2014/30/EU. För att uppfylla dessa direktiv gör vi både våra egna testresultat och oberoende institut i Danmark.

Alla våra produkter för barn följer direktiv2005/84/EG som garanterar att barn inte utsätts för reproduktionstoxiska/farliga ämnen.

Historiska frågor

Vårt företag grundades i Christiania Blacksmith på sjuttiotalet. Vi började tillverka cyklar till samhället och det blev naturligt för oss alla att kalla oss Christiania Bikes. Vi har använt detta namn, som också är ett registrerat varumärke, sedan åttiotalet.

Den första modellen vi lanserade var våra släpvagnar. De lanserades 1972. Vår första lastcykel lanserades 1984.

Ramnummer

Ramnumret finns på olika ställen beroende på vilken modell du har. Om du har en släpvagn från oss finns ramnumret på sidan av den nedre ramen. Om du har en av våra cyklar måste du först ställa dig bakom bakhjulet på din modell. På modeller från före 2000 med ramar med dubbla rör finns ramnumret ingraverat på vänster sida av den platta som förenar det övre och det undre röret. Ramnumret finns aldrig på höger sida! På ramar med ett rör finns ramnumret på en platta under bottenstället. På pulverlackerade lätta modeller är ramnumret också målat på sätesröret långt under sadeln – återigen på vänster sida!

Varje cykel och släpvagn från oss har ett eget unikt nummer, som kallas ramnummer. Vårt ramnummer består av vår egen tillverkningsstämpel (CS), ett serienummer och ett årtal (den sista bokstaven). Vi för register över alla våra modeller med hjälp av ramnumret.

Om du skickar oss ditt ramnummer kan vi ge dig ett exakt datum för när din modell tillverkades. Du kan också titta på ditt ramnummer. Den sista bokstaven i ditt ramnummer anger vilket år modellen har tillverkats. Du kan använda följande vägledning för att hitta året för din modell. Bokstäverna A-Z används med undantag för I, O och Y.

1985: A
1986: B
1987: C
1988: D
1989: E
1990: F
1991: G
1992: H
1993: J
1994: K
1995: L
1996: M
1997: N
1998: P
1999: R
2000: S
2001: T
2002: U
2003: V
2004: X
2005: Z
2006: A